Pravidelné stretnutia

NEDEĽA
   9:30 - 10:45  Pamiatka Pána Ježiša Krista - spoločné uctievanie (+pozn.)
 11:30 - 12:30  Kázanie Božieho Slova
 11:30 - 12:30  Nedeľná škola pre deti - besiedka pre prvý stupeň základnej školy

(poznámka - každá 4. nedeľa v mesiaci je stretnutie na SOŠS Bôrik - Tulipánova 2, alebo v Kultúrnom dome v Čadci)

   
STREDA
 17:30 - 18:30  Biblické zhromaždenie 
PIATOK
 17:00 - 18:00  Modlitebné zhromaždenie 

Spoločné zhromaždenia sa uskutočňujú v samostatnom priestore domu na Svätoplukovej 24, samostatný vchod z boku od malého parku.

Najnovšie aktivity

Prihlásenie