Pozvánky

Dňa 22.4.2018 sa uskutoční rozšírené mesačné zhromaždenie s témou uvažovania "Dokonalý odpočinok v Kristovi", s textami z Biblie - Žid. 4/1-11 a 10/12-18. Miesto je na SOŠS v Žiline, Tulipánová 2. Srdečne ste vítaní.

Mesiacom apríl 2018 pokračujeme vo výkladoch 1. listu Korinťanom, počas Biblických zhromaždení v stredu. Budeme sa venovať 13. kapitole ako pokračovanie témy o "duchovných daroch" v Cirkvi. Srdečne ste vítaní.

Naše aktivity

Najnovšie aktivity

Prihlásenie