Pozvánky

Mesiacom november 2019 začíname vo výklade listu Filemónovi, počas Biblických zhromaždení v stredu. Srdečne ste vítaní.

Naše aktivity

Najnovšie aktivity

Prihlásenie