Pravidelné stretnutia

NEDEĽA
   9:30 - 10:45  Pamiatka Pána Ježiša Krista - spoločné uctievanie (+pozn.)
 11:30 - 12:30  Kázanie Božieho Slova
 11:30 - 12:30  Nedeľná škola pre deti - besiedka pre prvý stupeň základnej školy

(poznámka - každá 4. nedeľa v mesiaci je stretnutie na SOŠS Bôrik - Tulipánova 2, alebo v Kultúrnom dome v Čadci)

   
STREDA
 17:00 - 18:00  Biblické zhromaždenie 
PIATOK
 17:00 - 18:00  Modlitebné zhromaždenie 

Spoločné zhromaždenia sa uskutočňujú v samostatnom priestore domu na Svätoplukovej 24, samostatný vchod z boku od malého parku.

Pozvánky

Dňa 22.4.2018 sa uskutoční rozšírené mesačné zhromaždenie s témou uvažovania "Dokonalý odpočinok v Kristovi", s textami z Biblie - Žid. 4/1-11 a 10/12-18. Miesto je na SOŠS v Žiline, Tulipánová 2. Srdečne ste vítaní.

Mesiacom apríl 2018 pokračujeme vo výkladoch 1. listu Korinťanom, počas Biblických zhromaždení v stredu. Budeme sa venovať 13. kapitole ako pokračovanie témy o "duchovných daroch" v Cirkvi. Srdečne ste vítaní.

Podkategórie

Naše aktivity

Najnovšie aktivity

Prihlásenie